Wydarzenia i goście

Pokaz tańca Kathak

Czym jest Kathak? Najprościej rzecz ujmując, to jedna z najstarszych form klasycznej indyjskiej sztuki scenicznej. Narodził się z gawędziarstwa – tradycji, która kwitła w świątyniach Indusu i Gangesu. Termin ten pochodzi od słowa "katha", a więc opowieść, stąd też Kathak pierwotnie oznaczał gawędziarza, opowiadającego w świątyniach mitologiczne historie oraz tańczącego w ekstazie.

Sam spektakl „Ona” w reżyserii Sharmisthy Mukherjee koncentruje się na przymiotach sześciu żeńskich bóstw wymienionych w Rygwedzie, czyli jednym z najstarszych dzieł literatury, datowanym pomiędzy XVIII a XII wiekiem p.n.e., gdzie znaleźć można podania o żywotach starożytnych bogiń.

Bohaterkami sztuki są Aditi – bogini matka, pierwotna energia, dająca początek całego stworzenia, Vac - bogini słów, ośrodek wiedzy, Bhumi - matka ziemia, Aranyāni - bogini lasów, Ratri - bogini nocy, tajemnicza i potężna, dysponująca wielkim potencjałem destrukcji oraz Ushas - bogini świtu, uosabiająca ostateczne przebudzenie ludzkiego ducha.

Poczynając od świętych tekstów, znanych pod pojęciem Natya Shastra, rozwój Kathak jako ekspresywnej formy tańca, ewoluował od dziedzińców świątynnych po królestwie muzułmańskich i hinduskich królów Indii. Podczas gdy nabożne aspekty były przedstawiane w świątyniach, dwory dodały do przekazu tekstowego ornamentykę taneczną.

Kathak, który istnieje do dzisiaj, może być scharakteryzowany poprzez zawiłe wzory rytmów, wprawiające słuchaczy w zdumienie. Obroty i piruety, połączone z szybką pracą stóp, improwizacją oraz recytacją zgłosek tanecznych, cechują tę formę tańca. W widowisku Mukherjee taniec poświęcony jest tajemnicy i mocy kobiecego pierwiastka we wszechświecie, a każda z bogiń to uaktualniona interpretacja antycznej historii opartej na ludzkich emocje, które kierują boginiami, jak i ich boskiego ducha.